REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LAMBOSKLEP.PL

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE
1. Sklep internetowy działający pod adresem www.lambosklep.pl jest prowadzony przez firmę ANNA PACHLA z siedzibą w Warszawie 03-291, ul. Św. Wincentego 128 lok 8. NIP: 8481577354; REGON 361850919, zwanym dalej Sprzedającym.
2. Zamówienia może dokonać pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Kupującym/ Klientem.
3. Kupujący w sklepie internetowym lambosklep.pl powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
4. Administratorem danych gromadzonych i przetwarzanych w ramach serwisu lambosklep.pl jest Sprzedający.
5. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych podanych w zamówieniu przez Sprzedającego na potrzeby realizacji zamówienia oraz do celów marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883). Dane przetwarzane są z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, określonych w ustawie. Osoby zainteresowane mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i aktualizacji oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania w dowolnym momencie. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.
6. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż tekstyliów domowych i dziecięcych oraz i innych akcesoriów dekoracyjnych, zwanymi dalej „towarami”.
7. Klient reguluje zapłatę ceny za zamówiony towar w formie przelewów bankowych, poprzez płatności online lub za pobraniem.
§ 2 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej www.lambosklep.pl oraz pocztą elektroniczną e-mail: sklep@lambosklep.pl
2. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia pocztą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji, w formularzu kontaktowym lub telefonicznie. Do czasu potwierdzenia realizacji zamówienia, podane warunki zamówienia tj. cena, czas realizacji i specyfikacja produktu mogą ulec zmianie.
3. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się z chwilą wpływu na konto sklepu w pełnej wysokości należności za zamówiony towar. Zamówienie jest przyjęte do realizacji również gdy wybrana forma płatności za zamówienie jest pobranie, czyli płatność za towar kurierowi w momencie dostawy. Wówczas doliczana jest dodatkowa opłata.
§ 3 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności danego towaru i wynosi od 1 do 20 dni roboczych. Dokładne terminy wysyłek podane są na stronie lambosklep.pl. Dostępność podana jest przy konkretnym produkcie.
2. Czas dostawy realizowanej przez firmę kurierską wynosi do 2 dni roboczych, liczonych od momentu wysyłki zamówionego towaru.
3. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia, wybór innych dostępnych w sklepie produktów).W sytuacji częściowej realizacji zamówienia z powodu braku produktu na magazynie koszty wysyłki brakującego towaru są po stronie sklepu.
2
§ 4 KOSZTY WYSYŁKI
Koszty wysyłki zamówienia uzależniony jest od rodzaju przesyłki wybranej przez Zamawiającego
§ 5 FORMY PŁATNOŚCI
Płatności można dokonać:
 Szybkim przelewem za pośrednictwem transferuj.pl
 Tradycyjnym przelewem bankowym
 za pobraniem przy odbiorze przesyłki, wówczas doliczana jest dodatkowa
Dane do przelewu bankowego:
Anna Pachla
Św. Wincentego 128 lok.8
03-291 Warszawa
Bank Zachodni WBK
Nr konta: 90 1090 1841 0000 0001 3076 2791
Tytułem: nr zamówienia, Imię i Nazwisko Zamawiającego
§ 6 DOKUMENT SPRZEDAŻY
Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Sprzedający nie jest płatnikiem VAT i nie wystawia faktur VAT.
§ 7 OFERTA SKLEPU
Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, przy czym zmiana taka nie może dotyczyć towarów objętych już przyjętym zamówieniem danego Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
§ 8 ZWROTY TOWARÓW
1. Lambosklep.pl chce w jak najlepszy sposób spełnić Państwa oczekiwania względem zamówionych produktów. Dlatego klientom, którzy nie będą w pełni usatysfakcjonowani z zamówionych produktów w lambosklep.pl, gwarantuje możliwość ich zwrotu w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie nam zakupionego towaru w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, bez śladów użytkowania wraz z dowodem zakupu.
Sklep anuluje paragon fiskalny, o czym informuje Kupującego na adres e-mail podany w zamówieniu.
2. Klienci którzy zamierzają zwrócić towar muszą poinformować o tym fakcie lambosklep.pl w ciągu 5 dni od daty otrzymania przesyłki oraz odesłać zakupiony towar w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
3. Warunkiem pomyślnego zwrotu zakupionych produktów jest w pierwszej kolejności pisemne zgłoszenie zamiaru zwrotu towaru, podając numer swojego zamówienia. Dopuszcza się mailowe powiadomienie. Lambosklep zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zwrotu towaru, gdy klient nie zgłosił pisemnie takiej intencji.
3
4. Zwrot należności za zwrócone towary, nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu przelewem na wskazane przez Nabywcę konto bankowe. Koszty odesłania towaru w całości ponosi Nabywca.
5. Sprzedający nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami
Adres do zwrotu towarów: Anna Pachla
Św. Wincentego 128 lok.8
03-291 Warszawa
§ 9 DOSTAWA TOWARÓW ORAZ PROCEDURA REKLAMACYJNA
1. Dostawy realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej,
2. Odbierając towar Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Kartony nie mogą być wgniecione, poszarpane lub otwarte. Nie mogą również być oklejone oryginalną taśmą firmy kurierskiej. Jeżeli powstała szkoda lub zauważono brak, prosimy spisać protokół reklamacyjny z kurierem w terminie 3 dni od daty dostarczenia przesyłki. Odpowiedni formularz posiada kurier. W protokole należy zaznaczyć że karton zewnętrzny został uszkodzony. Tylko protokół spisany przy odbiorze przesyłki w obecności kuriera uprawnia do zgłaszania reklamacji w postaci braku lub uszkodzenia przesyłki.
3. Jeżeli klient nie będzie miał możliwości sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w ciągu 3 dni od daty dostarczenia. Jeżeli któryś z elementów będzie nosił znamiona uszkodzenia wówczas można skontaktować się z kurierem i poprosić o przyjechanie w celu spisania protokołu reklamacyjnego. W takiej sytuacji prosimy o zachowanie opakowania.
4. Spisany protokół reklamacyjny należy przesłać na adres: sklep@lambosklep.pl
5. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
6. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru, jeżeli takie po stronie klienta powstaną, Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji. Warunkiem zwrotu Klientowi kosztów związanych z transportem reklamowanych towarów jest przedłożenie przez Klienta dowodu poniesienia tych kosztów. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon. Sprzedający może również zlecić odbiór reklamowanych produktów własnym kurierem.
7. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
8. Sprzedający zastrzega jednak, iż w przypadku uszkodzeń powstałych z winy firmy kurierskiej nie gwarantuje on rozpatrzenia reklamacji we wskazanym terminie (zgodnie z umową firma kurierska ma 30 dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji).